ใครๆ ก็พูดถึง Google Wave

ภาษาเชิงเทคนิคของ Google Wave เรียกกันว่า Browser-Based Tool? แต่เอาแบบเข้าใจกันง่ายๆ แบบบ้านๆ ประสาเรา มันก็คือ software ตัวหนึ่งที่ต่อยอดขึ้นบน Browser ที่เราใช้ท่องเว็บกันอยู่ทุกวี่วันนั่นเอง

เพียงแต่มันจะรวมทุกอย่างทั้งหมดเอาไว้ในตัวเดียวไปเลย การเข้าเว็บได้นั้นเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ที่มันสามารถทำไปพร้อมๆ กันได้ด้วยในตัวเอง? คือการใช้เป็น Instant Messaging หรือการ Chat แบบ Real-time เหมือนที่คนสมัยนี้เขาออนเอ็มกันนั่นเอง? ตลอดจน Email และที่สำคัญก็คือ ส่วนที่เรียกว่า Real-time online colaboration element

อันสุดท้ายนี่แหละทีผมคิดว่าจะมีส่วนเปลี่ยนแปลงการใช้งาน internet ของเราไม่มาก เพราะมามันคือการประสานและร่วมไม้ร่วมมือกันแบบ Real-time โดยผ่าน software ตัวเดียวที่รวมเอาไว้หมดทุกอย่าง? ผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่ม Google Wave เดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปัน หรือทำงานร่วมกันบน เอกสาร ภาพ วิดีโอ แผนที่ ไฟล์ ฯลฯ? ในแบบ Real-time อ่านเพิ่มเติม