สร้างแบรนด์ติดหูยุคดิจิตอล

ยุคแห่งดิจิตอลผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมลูกค้ามากมายหลายประการ ตั้งแต่การติดอาวุธด้านข้อมูล เข้าถึงข้อมูลง่ายดาย ฉลาดมากขึ้น ไม่เชื่อคำโฆษณาเชิงพาณิชย์ง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อน ต้องมีการทวนสอบกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่แท้จริง จึงจะทำการสรุปหาทางเลือกในแบรนด์ดีที่สุด และตัดสินใจซื้อ อ่านเพิ่มเติม

Advertisement