ป้ายกำกับ: 3G

Technology

ความเคลื่อนไหวและทิศทางของธุรกิจ 3G ในปี 2009

สถานการณ์ 3G ในปี 2008

เริ่มต้นที่ภาพรวมของตลาด 3G ในโลก จำนวนผู้ใช้ 3G ในปัจจุบัน (มกราคม 2009) มีจำนวนทั้งสิ้น 846 ล้านราย แบ่งออกเป็น ผู้ใช้ 3G ในมาตรฐาน W-CDMA ของฝั่งยุโรป 346 ล้านราย และผู้ใช้ 3G ในมาตรฐาน CDMA2000 1x และ EV-DO ของฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่นอีกประมาณ 500 ล้านราย

clip_image002

 

มองกลับมาที่สำหรับตลาดมือถือในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการ (Commercial Launch) เนื่องจากติดปัญหาทางด้านกฏระเบียบบางอย่าง ถึงแม้จะมีการเปิดให้บริการแบบทดสอบ (Trial) ณ บางจุด ก็ตาม