“Gamification ” เทรนด์ที่องค์กรคุณไม่ควรละเลย

         สมัยพวกเรายังเด็กๆ จำกันได้ไหมว่าการเล่นเกมส์เป็นหนึ่งในกิจกรรมโปรดเลยที่เด็กๆมักจะเล่นในเวลาว่าง และถ้าใครเล่นมากๆเข้ายิ่งเล่นก็ยิ่งติดทำให้บางคนลืมวันลืมคืนกันเลยทีเดียว ซึ่งหลักการเกมส์นั้นจะเล่นกับความรู้สึกอยากเอาชนะของคน พอผ่านด่านนี้ได้ก็อยากเล่นด่านต่อไปเรื่อยๆ โดยมีแต้มหรือมีรางวัลเป็นสิ่งล่อใจ

         Gamification ก็เช่นกัน ถ้าเรามาใช้ในองค์กรจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานมากขึ้น โดยใช้แนวคิดของเกมส์มาใช้ในกิจกรรมให้คนมาร่วมสนุกต่างๆ และนี่เป็นรูปแบบโปรแกรมต่างๆที่องค์กรปรับใช้ได้

gAme
1.Training Program
องค์กรสามารถใช้เกมส์ที่มีสาระความรู้ นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแก่พนักงานในช่วงเวลาพักแล้ว ยังถือเป็นการทดสอบความรู้แก่พนักงานอีกด้วย
ซึ่งพนักงานจะได้รับแต้มสะสมหรือรางวัลในการตอบแทน

บริษัท At Home Décor ขายอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในบ้านได้นำมาใช้กับพนักงาน และสังเกตว่า 99% ของพนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมกับบริษัทมากขึ้น และยังช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. Healthcare program
องค์กรสามารถสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่นวิ่งแข่งโดยวัดระยะทางการ วิ่งจากการ check in เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานคนอื่นกระตือรือร้นอยากจะวิ่งด้วย ซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่ส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันมากขึ้น

3. Management system
ระบบที่ช่วยให้องค์กรจัดการกับเป้าหมายของพนักงานได้ง่ายๆ เช่น ถ้าพนักงานขายทำยอดขายถึงเป้า ในงานเฉลิมฉลองบริษัทนั้นจะสามารถเปิด youtube clip อะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการที่ทีวีของบริษัท เพื่อเป็นสัญญาณบอกให้คนอื่นรู้ถึงความสำเร็จก้าวนึงของตัวเอง และบอกผลประกอบการล่าสุดของแต่ละทีม จึงทำให้ทุกคนสนุกและอยากจะเล่นเกมส์นี้ไปพร้อมๆกัน
game2
4. career planning software
องค์กรสามารถใช้เกมส์เกี่ยวกับสมองโดยเฉพาะเพื่อคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน เพื่อวัดระดับความสามารถพนักงานแต่ละปี หรือแม้กระทั้งใช้เพื่อการเลื่อนตำแหน่ง เช่นเล่นเกมส์ถ้าผ่านด่านการจัดการสินค้าคงคลังแล้ว แสดงว่าสามารถเลื่อนไปทำหน้าที่ผู้จัดการแผนกสินค้าคงคลังได้

สุดท้ายนี้อย่าลืมว่า Gamification จะต้องมีการปลดล็อกกิจกรรมต่างๆเพื่อล่ารางวัล โดยใช้การแข่งขัน,การร่วมมือ,ปฏิสัมพันธ์กัน ที่อาจนำ social media มาใช้ให้เกิดประโยชน์
cr.https://www.entrepreneur.com/article/296461

Advertisement