อัพเดทความรู้ กับ “ศัพท์แสง” ที่นักการตลาดออนไลน์ ห้ามพลาด!! (ตอนที่ 2 )

 มาต่อกันที่ศัพท์พื้นฐานครั้งที่ 2 กันค่ะ ไปชมกันเลย
Native Advertising & Sponsered content 
สร้างเนื้อหาที่เฉพาะกลุ่มที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างๆ เช่น เนื้อหาที่มีสรุปเกี่ยวกับ SMEs แต่มีการโฆษณาเทคโนโลยีที่เหมาะกัยกลุ่มผู้อ่านไปด้วย หรือลักษณะคล้ายกับ Advertorial ในนิตยสารนั่นเอง
Remarketing
การสื่อสารการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ แต่ยังไม่เกิดการซื้อ ด้วยเนื้อหาที่เฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น เราเคยไปดูกระเป๋าที่เว็บไซต์นี้ โฆษณาของกระเป๋าบนเว็บไซต์นี้ก็จะปรากฏให้คุณเห็นในเว็บไซต์ต่างๆนั่นเอง
Display Banner Ads 
เป็นลักษณะของป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ที่ผู้ชมสามารถคลิกเขาไปเพื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์เป้าหมายๆต่างๆได้ หรืออาจะเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์บนโลกออนไลน์
Contextual Ads 
การลงโฆษณาตามบริบทของเว็บไซต์ เช่น การลงขายลิปสติในเว็บไซต์ด้านความสวยงาม หรือกระทู้รีวิวเครื่องสำอาง โดยยึดจาก เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คำสำคัญ หรือ Keyword ที่สัมพันธ์กันกับสินค้าหรือบริการ
 A3
ศัพท์แสงควรรู้ 
Convertion Rate Optimization
ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลคำแนะนำของผู้บริโภคในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเปลี่ยนช่องทางโฆษณาบนเว็บไซต์เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับแบรนด์ของคุณ