Netnography : เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนไป การวิจัยการตลาดต้องเปลี่ยนตาม

Netnography : เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนไป การวิจัยการตลาดต้องเปลี่ยนตาม

netno

ความท้าทายอย่างหนึ่งในอาชีพนักการตลาดคือ “ ความเปลี่ยนแปลง ” ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังที่เห็นได้ชัดเจนคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคบนออนไลน์ เถียงไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ และแทบจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของเราอยู่แล้ว และหนึ่งในเทคโนโลยีนั้นได้แก่ ชุมชนออนไลน์ หรือ Social Network นั่นเอง การเข้ามาของ Social Network ทำให้คนเรากล้าแสดงความรู้สึกนึกคิดกันมากขึ้น และในระดับที่รุนแรงขึ้น คำถามคือ นักการตลาดจะใช้ประโยชน์อะไร จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

Netnography คือวิธีการวิจัยทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่พัฒนามาจากวิธี Ethnographyที่เราทำกันในโลก Offline คือ การสังเกตจากสถานที่จริง เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์  แตกต่างกันที่ Netnography ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลในการทำวิจัยแทน  โดยจะใช้ข้อมูลจาก Web 2.0 เช่น เวบบอร์ด หรือกระทู้ต่างๆ  และ Social Network

Netnography จึงเป็นวิธีการวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค (collective consumers) บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริโภคมารวมกัน ทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองเป้าหมายชีวิตของตัวเอง หรือของสังคมหรือกลุ่ม (Pongsakornrungsilp and Schroeder, 2009). ดังนั้น Netnography จึงเป็นวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการวิจัย รวมถึงวิธีการที่เป็นธรรมชาติในการเก็บรวมรวมข้อมูล

 

 

Online Monitoring Tool ตัวช่วยสำคัญในการทำ Netnography

ความเจ๋งของการที่เราอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตคือ เราสามารถค้นหาอะไร เมื่อไหร่ก็ได้ ทุกทีทีุกเวลาเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ต และผู้บริโภคทุกวันนี้นอกจากจะใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลสินค้าแล้ว ยังใช้ในการบอกเล่าเรื่องราว และแบ่งปันประสบการณ์ที่ตนได้ไปใช้สินค้า และบริการอีกด้วย ซึ่งตรงจุดนี้เองที่เป็น Feedback จากลูกค้า ว่ารู้สึก หรือคิดเห็นอย่างไรกับแบรนด์ของเรา

ข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตมีมากมาย แต่จะทำยังไงให้เรารู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย  หรือข้อมูลสินค้าของเรา  หรือกลุ่มลูกค้าเราจะมาอยู่รวมกันได้อย่างไร  วันนี้แอดมินเลยอยากจะแนะนำบริการที่เรียกว่า “Online Monitoring Tool” ที่จะเป็นตัวช่วยให้นักการตลาด หรือแบรนด์ ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้ากำลังพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ ฺการใช้งาน ความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์ หรือแม้พฤติกรรมในการซื้อสินค้านั้น  โดยผ่านช่องทางทั้งจาก Social Network และ Web 2.0 เป็นต้น

zocialinc logo   eye

ตัวอย่าง Online Monitoring Tool ในบ้านเรา เช่น บริษัทZocial inc.  ที่ทำเครื่องมือที่ชื่อว่่า ZocialEye ออกมา หลักการทำงานของ เจ้าเครื่องมือประเภทนี้คือ การดึงคำจาก  Big Data มาผ่าน Keyword ที่กำหนด จากนั้นระบบจะนำมารวบรวมในแต่ละ Keyword และแสดงผล และความพิเศษของเครื่องมือจำพวกนี้คือ  เราสามารถดูได้ทั้งในเชิงปริมาณ เช่น Share of Voice ของแบรนด์ในโลกออนไลน์ เป็นเท่าไหร่ ซึ่งเป็นการมองในภาพรวม  และ ในเชิงคุณภาพ ว่าผู้บริโภคแต่ละคน แต่ละ User พูดถึงแบรนด์เราว่าอะไรบ้าง  มีคำด่า คำชมอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าของอารมณ์ในข้อความนั้นๆ หรือที่เรียกว่า Sentiment ได้อีกด้วย

ใครสนใจเครื่องมือนี้ก็ลองไปดูกันได้ที่ Website http://zocialeye.com/

 เราคงเถียงไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ Social network เข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมคนเราอย่างมาก เราเริ่มแบ่งปันประสบการณ์ผ่านออนไลน์กันมากขึ้น  ทักษะสำคัญที่นักการตลาดพึงมีคือการปรับตัว ลองถามตัวคุณเอง ว่าคุณฟังผู้บริโภคแค่Offline ด้านเดียวหรือเปล่า

Source:http://siwarit.blogspot.com/2009/11/netnography.html

http://zocialeye.com/

Advertisement