คำแนะนำในการรับ-แชร์ข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์

สถานการณ์แบบนี้ ข่าว ทีวี ถูกลดบทบาทลงไปอย่างมาก ออนไลน์และ Social Media ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการรีบข้อมูลข่าวสารของหลายๆ คนไปแล้ว เพราะคือช่องทางเดียวที่ยังคงรับได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line เป็นต้น

ด้วยการที่ข้อมูลในโลกออนไลน์ถูกบิดเบือนได้ง่าย และมีหลายๆ ครั้งที่ข้อมูลส่งต่อๆ กันมาเป็นข้อมูลที่ผิด เราเองในฐานะผู้รับสาร และอาจจะเป็น “ผู้ส่งสาร” ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะข่าวสารที่คุณรับมาอาจจะ

– เป็นข้อมูลที่ไม่จริง หรือถูกบิดเบือน
– เป็นข้อมูลที่เกิดมานานแล้ว หรือไม่ทันต่อเหตุการณ์
– ข้อมูลที่มีความจริงเพียงส่วนเดียว ไม่พูดถึงทั้งหมด

เช็กให้ดีก่อนแชร์ เราควรเช็กยังไง
– เป็นข้อมูลที่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา หรือต้นสังกัดจริงๆ ลองตามกลับไปดูเว็บไซต์หรือ social media ของแหล่งข้อมูล
– เช็กข้อมุลให้ดีก่อน ว่าเป็นข่าวหรือข้อมูลเก่าหรือเปล่า หากเป็นภาพ ลองเอาภาพนั้นค้นหาใน google image ดู
– หากไม่มั่นใจ อย่าแชร์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นไปในทางเชิงลบ เพราะคุณอาจมีส่วนร่วมในการเผยแพร่นั่นๆ

ดังนั้นก่อนจะแชร์อะไร จงระมัดระวังให้ดีก่อนนะครับ

ภาวุธ ป้อม พงษ์วิทยภานุ