เทคนิคการดูข้อมูล Google Analytics ที่หลากหลายโดยนำมาเชื่อมกับ Google Fusion Tables

นักการตลาดหลายๆ คนใช้ Google Analytics อยู่แล้ว แต่วันนี้ผมมีเทคนิคการนำ Google Fusion Tables มาเชื่อมกับ Google Analytics เพื่อดูข้อมูลที่ลึกและปรับไปมาได้ละเอียดมากขึ้น ลองมาดูวิธีกันครับ

  • Google Fusion Tables มันคือ “เว็บแอพสำหรับจัดการข้อมูล” เพื่อนำไปสร้างเป็น visualization หรือเว็บแอพแบบอื่นๆ มันเคยเป็นบริการแยก (ดู Fusion Tables) ตอนนี้ถูกรวมเข้ามาใน Google Docs ในฐานะเอกสารชนิดใหม่ หรือเรียกง่ายๆ มันเป็นเครื่องมืดจัดการข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ บริหาร ทำงานร่วมกัน สร้างภาพข้อมูล และเผยแพร่ตารางข้อมูลต่าง ๆ

    ตัวอย่างเช่น WikiEDData ใช้ Google Fusion Table เพื่อวาดแผนที่ระดับความยากจนในเขตโรงเรียนต่าง ๆ ของรัฐวอชิงตัน: “สีเหลืองบ่งชี้ถึงระดับความยากจนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐวอชิงตัน, สีส้มหมายถึงอยู่เหนือค่าเฉลี่ย, สีแดงหมายถึงระดับความยากจนอยู่ที่ร้อยละ 10 หรืออยู่เหนือค่าเฉลี่ยมาก ๆ เมื่อคลิกที่เขตใดเขตหนึ่ง มันจะแสดงลิงก์ไปยังเขตดังกล่าว พร้อมกับประวัติข้อมูลความยากจนตามเวลา”

เทคนิคการดูข้อมูล Google Analytics ที่หลากหลายโดยนำมาเชื่อมกับ Google Fusion Tables