ว่าด้วยเรื่องของ Google Analytics

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ ต่างๆนั้น Google Analytics นับเป็น Tools ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในวันนี้ผมจะขอนำงานแปลจากบทความของ reliablesoft.net มาสรุป 6 ข้อง่ายๆให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์เว็บไซต์ผ่าน Google Analytics ดังนี้ครับ

1. ดูจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ต่อวัน และ มาจากที่ไหน
Google A 1

รายงานนี้ จะบอกผู้ดูแลเว็บไซต์ แบบรายวัน โดยทาง Google จะแสดงจำนวนผู้เข้ามาดูเว็บไซต์ รวมทั้งช่วงเวลาที่เข้ามาดูได้ รวมทั้ง จะบอกเราว่า ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์เราผ่านทาง Search หรือ โดยตรง เป็นต้น

ซึ่งทาง Website Admin. จะยังสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้อีกด้วย
• จำนวนเพจที่ดู ต่อ การเข้ามาหนึ่งครั้ง
• ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้ามาดู เว็บไซต์ของเรา
• จำนวน New Users
• Bounce Rate – จำนวนผู้ที่เข้ามดู เว็บไซต์เราเพียงเพจเดียว

TIPS: สามารถเข้าดูได้จาก Traffic Sources >> Sources >> All Traffic

2. ปกติผู้ใช้มักจะค้นหาเว็บไซต์ของเราด้วย keyword อะไร

Google A 2

ข้อมูลนี้สำคัญมากๆสำหรับนักการตลาดออนไลน์ทั้งหลาย เพราะจะทราบถึงว่า คนทั่วไปเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานั้น ด้วย Keyword อะไร ซึ่งทางนักการตลาดจะได้เข้าใจถึงพฤติกรรมการ ค้นหาข้อมูล มากขึ้นนั่นเอง

TIPS: จากหน้า Report ในข้อ 1 เลื่อนลงมาก็จะเจอกับ Secondary review แล้วก็กดเลือก keyword ครับ

3. เพจไหนในเว็บไซต์ของเราที่คนเข้าชมมากที่สุด

Google A 3

เครื่องมือตัวนี้จะทำให้ท่านได้พบว่า เพจไหนในเว็บไซต์ที่มีคนเข้าดูมากที่สุด ซึ่งในบางครั้งนั้นอาจไม่ใช่ Homepage เสมอไป เพื่อที่ท่านจะสามารถนำไปปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป

TIPS: ดูได้จาก Tab ที่อยู่ในด้านซ้ายมือแล้วเลือก Site Content >> All pages

4. เพจไหนที่คนเข้าเว็บไซต์ของเราดูเป็นหน้าแรก

เครื่องมือตัวนี้จะช่วย ท่านนักการตลาดออนไลน์ทั้งหลาย ในการดูว่า ผู้ใช่ส่วนใหญ่เข้า เพจ ไหนเป็นหน้าแรก รวมทั้งสามารถใช้รวมกับ เครื่องมือในการค้นหา Keyword ในข้อ 2 ที่กล่าวมาอีกด้วย เพื่อที่ท่านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะ search จากคำว่าอะไร และ มักจะ link ไปหน้าไหน

TIPS: เลือก Landing Page จาก Site Content ทางด้านซ้ายมือ

5. มีจำนวน ผู้ใช้กี่คนที่ดู เว็บไซต์เราในขณะนี้

Google A 5

เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในวิเคราะห็จำนวนผู้ใช้ ว่าในขณะที่เราเปิดอยู่นั้น มี active user กี่คน รวมทั้งจำนวนคนเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรา เป็น new users กับ returning users เป็นสัดส่วนที่เท่าไร

TIPS: เข้า Overview จากหัวข้อ Standard Report/ Real Time Report

6. ผู้ใช้มักจะ click อะไรในเว็บไซต์ของเรา
เครื่องมือสุดท้ายที่มีประโยชน์ต่อ ผู้ดูแลเว็บไซต์คือการดูวิเคราะห์พฤติกรรมการผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา หรือ In-Page Analytics ว่ามักจะคลิกตรงไหน ส่วนใหญ่มักจะคลิกรูปภาพหรือข้อความ เป็นต้น เพื่อที่ทางผู้ทำเว็บไซต์จะได้ customized ให้ตรงกับความต้องการของผู้มาชมนั่นเอง

TIPS: เข้าดูได้ตรง In-Page Analytics อยู่ในหัวข้อ Content

เว็บไซต์ที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นของธุรกิจในยุคสมัยใหม่นี้ แต่การที่มีการวิเคราะห์และสามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้นจะเปรียบเป็นอาวุธและข้อได้เปรียบอย่างแน่นอน

Source: reliablesoft.net