Web Trends 2014 แนวโน้มเว็บไซต์ปี 2014

ประเด็นที่คนทำเว็บไม่ควรพลาดจากงาน Webpresso จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “Web Trends 2014” ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก 4 กูรู ของวงการ มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ และ 14 ประเด็นเด็ดจากงานเสวนาหัวข้อนี้ จะมีอะไรบ้างนั้น มาเริ่มกันเลย

1.  Website เป็นการสื่อสารช่องทางหนึ่ง เราต้องเข้าใจว่าผู้ใช้ (user) ของเราเป็นใคร และเราจำเป็นต้องทำงานเพื่อตอบโจทย์ของเขา และต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจให้ได้

 

2.  สิ่งเดียวที่ Web ทำแบบ Application ไม่ได้ คือระบบ Notification เพราะ web จำเป็นต้องให้ ผู้ใช้เปิดหน้าเว็บค้างไว้ จึงจะแจ้งเตือนได้ ซึ่ง Application สามารถแจ้งเตือนได้ แม้ว่าจะปิดหน้าเว็บไปแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ในตอนนี้ Chrome App ก็ได้มีการพัฒนา ให้ Developer สามารถสร้าง Notification ถึงผู้ใช้ได้ ผ่าน Chrome browser เพียงแค่เปิด Google Chrome ทิ้งไว้

 

3. สิ่งสำคัญ สำหรับ Web Designer ในปี 2014 คือ

  • Responsive website เป็นสิ่งที่จำเป็น และช่วยให้แสดงผลบน Mobile ได้ และให้คิดว่า Mobile First คือนอกจากเป็น Responsive แล้ว ยังต้องสามารถเข้าถึงได้เร็วอีกด้วย
  • เนื้อหาที่ดีไม่ควรไม่เกิน 250 ตัวอักษร เนื้อหาต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย แบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆ (section) โดยแต่ละส่วนมีประเด็นชัดเจน เพราะคนมีสมาธิสั้น
  • เว็บควรมีลูกเล่นที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม เช่นมี Animation บ้างเล็กน้อย

 

4.  การทำเว็บแต่ก่อนไม่สามารถที่จะปรับ Scale ของเว็บได้ง่ายเหมือนในปัจจุบัน  เมื่อมีผู้เข้าชมจำนวนมากขึ้น มักจะก่อให้เกิดปัญหา ทั้งในด้านของระบบและเม็ดเงินที่ต้องลงทุน แต่ในปัจจุบัน สามารถที่จะทำเว็บด้วย Scale เล็กๆก่อน และอัพเกรดเมื่อเว็บเติบโตมากขึ้นได้ง่าย ซึ่ง Programmer ควรคิดเรื่องของ Scale ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

 

5.  ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมี Framework ที่ช่วยให้ Programmer ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ก็จะทำให้ประยุกต์ใช้ Framework ได้ยาก ไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของ Framework รวมถึงจะปรับเปลี่ยนไปใช้ Framework อื่นก็ทำได้ยาก ซึ่งสำหรับคนทำงานไอทีแล้ว เราควรสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานให้ทันสมัยได้อยู่ตลอดเวลา

 

6.  สิ่งสำคัญที่ Web Programmer ควรคิดถึงในปี 2014 นี้ คือ Cloud Computing  ลองเขียนโปรแกรมผ่านระบบ Cloud เพื่อเรียนรู้การทำงานอีกรูปแบบ รวมถึง Cloud Computing ยังช่วยให้สามารถดึงข้อมูลจากทั่วโลกได้รวดเร็วขึ้น และการที่ความเร็วอินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อออกนอกประเทศของเว็บไซต์มีความรวดเร็ว ส่งผลดีต่อการทำ SEO เพราะมีความเร็วที่มากกว่าในการเข้าถึงข้อมูล

 

7.  ถึงแม้ว่าทุกๆปี 7-8 ปีที่ผ่านมา เราจะพูดเสมอว่า ปีหน้า เป็นปีของ “Mobile” แต่ในปีนี้เชื่อได้ว่า ปี 2014 นี้ จะเป็นปีของ “Mobile” สังเกตุได้จากทั้งผู้ประกอบการธุรกิจทาง Mobile เช่น Line ที่เริ่มมีการโฆษณาเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ เช่น ทำโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่นการโฆษณา Smart phone แต่ก่อนเราจะเน้นที่ความฉลาดของ smart phone แต่ในปัจจุบันกับเน้นการโฆษณาเกี่ยวกับการใช้งาน ว่าสามารถใช้งานได้ง่าย ซึ่งสื่อได้ว่าผู้ทำโฆษณาต้องการเข้าถึงทุกคน

8.  Content สำหรับ Facebook ต้อง “สั้น กระชับ” ความยาวของข้อความไม่ควรเกิน 2 บรรทัด, ควรเน้นที่รูปภาพ ซึ่งรูปภาพที่ใช้ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้อง “โคตรสวย” และ หากเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอยาว ให้เพิ่ม Link เข้าไปแทน การเขียนข้อความยาวๆ บน Facebook

 

9.  Content ที่ดี ไม่ใช่การ Talk About Product แต่ต้อง Talk Around Product

 

10.  บทบาทของ Web Content จะไม่ใช่แค่การทำ Content ให้กับเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่จะรวมถึง Content, Social, Community และ Digital PR อีกด้วย

 

11.  ในตลาดของการโฆษณา Display Ads เป็นประเภทโฆษณาที่มีมูลค่าสูงสุด และยังมีแนวโน้มเติบโตที่ดี ส่วนรูปแบบการโฆษณาที่มีการเติบโตของมูลค่าการโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ Search Marketing , Social Media Ads และ Video advertising

12. มูลค่าการลงทุนทางการโฆษณาที่ลดลงคืองบด้าน Creative ที่มูลค่างบเริ่มเพียงพอต่อการผลิตชิ้นงานแล้ว และแบรนด์หันมาให้ความสำคัญลงเม็ดเงินทาง Media มากขึ้น

 

13.  Web Marketing  ควรแบ่ง Target ของผู้รับสื่อโฆษณาให้ลึกขึ้นต้องซอย section ให้เล็กลง เพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น

 

14.  หลักคิดของ Gray Vaynerchuk คือ การลงข้อความเพื่อ Engagement User นั้น เหมือนการปล่อยหมัดแย็บไปเรื่อยๆ แต่คุณยังต้องมี “หมัดฮุก” เป็นทีเด็ดไว้ปิดการขาย

 

ข้อมูลมาจาก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย