การตลาดของ Harry Potter

บังเอิญมาเจอ Slide ที่พูดถึงการตลาดของหนังดังอย่าง Harry Potter เลยอยากนำมาแชร์ กันว่าเค้ามีแนวทางอย่างไร เพื่อใครทำการตลาดให้กับหนังสือ หรือมีเดีย อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ มีหลายวิธีการและมุมมองทีน่าสนใจ  ส่วนตัวชอบวิธีนึง (ฟังมาจากสัมมนา Spark Conference ของ Thumbsup มา) คือการที่เค้าทำการโปรโมตจากการบอกคน (Blogger) ไปแค่ 7 คน แต่หลังจากนั้น สามารถเข้าถึงคนมากกว่า 350 ล้านคน น่าสนใจมากๆ เลยวิธีนี้ครับ