Twitter เริ่มโฆษณาผ่าน Promoted Account

เมื่อเดือนมิถุนายน Twitter เริ่มโฆษณาผ่าน Promoted Tweet ซึ่งมีข้อมูลว่าราคา “เริ่มต้น” ที่ 100,000 ดอลลาร์ต่อทวีต

ล่าสุด Twitter พัฒนาวิธีโฆษณามาอีกขั้น โดยเพิ่ม Promoted Account ให้เราเลือกติดตามในส่วนของ Who to Follow ซึ่งแนะนำบัญชีผู้ใช้ที่น่าสนใจอยู่แล้ว (ดูตัวอย่างได้ตามภาพ เป็น Promoted Account ของ @xbox ซึ่งจะมีป้ายสีเหลืองคอยกำกับว่าเป็น “Promoted”)

ทางบริษัทอธิบายว่าการเลือก Promoted Account มาแสดงจะขึ้นกับผู้ใช้แต่ละคน ถ้าผู้ใช้คนนั้นๆ ตามบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเกมอยู่บ้างแล้ว ทางระบบอาจเลือก @xbox ขึ้นมาแสดง

ในโอกาสเดียวกัน Twitter ยังเริ่มขยาย Promoted Tweet กับ Promoted Trend จากหน้าเว็บของตัวเอง ไปยังโปรแกรมตัวอื่นๆ ในเบื้องต้น Hootsuite รองรับฟีเจอร์เหล่านี้แล้ว

ที่มา – Twitter Blog

ข่าวนี้นำมาจาก : Blognone

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.