Ads on facebook bid rate ยิ่งสูงยิ่งได้เปรียบ

หลายคนที่คลุกคลีกับการลง ads on facebook จะมีคำถามยอดฮิตว่า “ค่า bid rate” สูงหรือต่ำมันแตกต่างกันอย่างไร แล้วเราควรที่จะเซ็ต bid rate ในช่วงราคาที่เท่าไหร่ดี ?

Bid rate มีผลกับการ Approve Ads

เนื่องจาก Facebook เป็น Community ที่ใหญ่มาก แน่นอนว่าต้องมาคนส่ง ads เข้ามาเยอะแยะในแต่ละวัน ถ้าสังเกตดีๆ ทุกครั้งที่คุณทำการกด submit ads จะต้องใช้เวลาในการ approve อยู่พอสมควร Facebook ได้คิดวิธีในการ approve ads ไว้ดังนี้คือ ads ที่เซ็ตค่า bid สูงๆ จะได้รับสิทธิ์ในการ approve ads ขึ้นเร็วกว่า ads ที่เซ็ตค่า bid ต่ำ นั้นหมายความว่าค่า bid rate จะสำคัญในช่วงของการขึ้น ads ใหม่, การเปลี่ยนข้อความ หรือ รูปภาพใหม่นั้นเอง โดยผมจะแยกเป็น 2 ประเภทให้เห็นภาพ

ff812c7e241ed004899e89b214a6cddd.png (459×139)

bid rate มาก-น้อยมีผลกับการ Approve ads

1.ads ที่ควรปรับ bid rate ให้สูง

  • ads ระยะสั้นที่มีเวลากำหนด เช่น ads ที่รันเพื่อ support campaign ที่มีระยะเวลาสั้น เช่น 1-2 สัปดาห์ควรเซ็ตค่า bid เริ่มต้นสูงไว้ก่อนเพื่อให้ ads คุณได้รับการ approve แล้วหลังจาก approve แล้วค่อยปรับลงมา
  • ads ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ข้อความ, รูปภาพ บ่อยๆ เพื่อให้ ads ของคุณดูน่าสนใจตลอดเวลา ก็ควรที่จะเช็ตค่า bid เริ่มต้นให้สูงเข้าไว้เช่นกัน แล้วหลังจาก approve แล้วค่อยปรับลงมา

2.ads ที่ไม่ควรปรับ bid rate ให้สูง

  • ads ที่คุณคิดว่าจะรันระยะยาวเพื่อเน้น brand awareness เท่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องเซ็ต bid สูงๆ เพื่อให้ Facebook approve ads คุณเร็วๆ
  • ads ที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร เช่น ads ที่สร้างมาแล้วปล่อยยาวเลย แบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเซ็ต bid สูงๆ

อย่าลืมปรับ bid rate ลงมาหลังจากที่ Facebook ได้ทำการ approve ads คุณไปแล้วไม่เช่นนั้นจะเปลืองเงินมากๆ

ปล. เทคนิคนี้จะมีประสิทธิ์ภาพมากกับ ads ที่ขึ้นใหม่ และ ไม่ควรใช้บ่อยกับ ads เดิมๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.