Social Network ทำลายสถิติการใช้งานนานกว่า Email

การสำรวจล่าสุดพบเว็บไซต์ Social network และ Weblog กำลังครองสัดส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยรวมถึง 10% ทำสถิติสูงกว่า Email? ซึ่งเคยเป็นกิจกรรมยอดนิยมของชาวอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลการสำรวจจากบริษัทวิจัย Nielsen Online?พบว่ากิจกรรมออนไลน์ที่กินเวลามากที่สุดอันดับหนึ่งยังคงเป็นการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ อันดับสองคือการเข้าเว็บไซต์ตามความสนใจทั่วไป รองลงมาคือเว็บไซต์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อันดับสี่คือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม และอันดับห้าคือเช็กอีเมล

ยังไม่เห็นขาลง

John Burbank, CEO Nielsen Online ตั้งข้อสังเกตว่า ราว 2 ใน 3 ของประชากรออนไลน์ทั่วโลกล้วนเป็นสมาชิกของ Social Network? โดยขณะนี้ยังไม่ทีท่าว่าจำนวนสมาชิกของเว็บไซต์เหล่านี้จะลดลงหรือมีอัตราการเติบโตที่ช้าลง โดยการสำรวจพบว่า ทุกๆ 1 ใน 11 นาทีซึ่งประชากรเน็ตทั่วโลกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะถูกนำไปใช้กับการเข้าสู่ Social Network

เฉพาะในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2007 และ 2008 เวลาในการใช้งาน Social Network นั้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนราว 63% รวมอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านนาที

หากแบ่งเค้ก 4.5 หมื่นล้านนาทีซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเทให้กับ Social Network?จะพบว่าเวลาส่วนใหญ่เป็นของ Facebook? งถูกบันทึกว่าสมาชิก Facebook นั้นมีการใช้งานเว็บไซต์นานถึง 2.05 หมื่นล้านนาที เพิ่มขึ้น 566% ?สูงกว่าปีก่อนซึ่งทำอัตราการเติบโตไว้ได้ 3.1% เมื่อธันวาคมปี 2006

ช่วงปี 2006-2007 นั้นเป็นปีที่การใช้งาน Social Network เพิ่มขึ้นราว 5% เท่านั้น โดยกว่า 80% เป็นชาวบราซิล แต่จุดหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือชาวบราซิลเหล่านี้ใช้เวลานานกับการเล่นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 23% ของเวลาท่องเน็ตทั้งหมด

สำหรับตลาดโลก Facebook คือ Social Network ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดคือ 108.3 ล้านคน เป็น Social Network เบอร์หนึ่งในออสเตรเลีย สเปน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี แต่ในสหรัฐฯ คะแนนความนิยมกลับอยู่ที่ MySpace ขณะที่ในญี่ปุ่นนั้นนิยมเว็บท้องถิ่นนาม?Mixi และบราซิลนิยม Orkut ของ Google

ตลาดเปลี่ยน

ข้อมูลในอดีตที่เชื่อว่า Social Network เหล่านี้จะมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นนั้นเริ่มหมดสมัยแล้ว เพราะการสำรวจล่าสุดพบว่าเยาวชนไม่ใช่ฐานตลาดใหญ่ของ Social Network แล้วในขณะนี้ โดยการสำรวจของ Nielsen Online พบว่า ระดับอายุสมาชิก Facebook ที่มีการเติบโตสูงที่สุดคือกลุ่ม 35-49 ปี และผู้ใช้ Facebook ในกลุ่ม 50-64 ปีนั้นมีการเข้าใช้งานมากกว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปีถึง 2 เท่า

ที่สำคัญ Nielsen Online เชื่อว่า สมาชิก Facebook ในอังกฤษช่วงอายุ 35-49 ปีนั้นจะมีจำนวนมากกว่าช่วงอายุ 18-34 ปีภายในเดือนมิถุนายน ปีนี้

กลุ่มตลาดที่เปลี่ยนไปย่อมส่งผลถึงรูปแบบการโฆษณาออนไลน์บน Social Network เหล่านี้ ซึ่งเชื่อว่าภาพรวมการเปลี่ยนแปลงจะชัดเจนมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้

ที่มา:? ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.