การตลาดบนอินเทอร์เน็ต สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

เป็น ที่น่าเสียดายที่บุคลากรด้านการโรงแรมจำนวนมากถูกทำให้เข้าใจว่า การมีเว็บไซต์ นั่นแหละคือทั้งหมดของการตลาดบนอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) พวกเขาตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมส่วนแบ่งยอดการจองห้องของพวกเขายังคงได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และบุคลากรด้านโรงแรมอีกเป็นจำนวนมากสงสัยว่าพวกเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จาก อินเทอร์เน็ตในการขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาได้มากกว่านี้อีกหรือไม่ เท่าที่ผ่านมาการมีแค่เพียงเว็บไซต์อย่างเดียวยังไม่ใกล้เคียงคำว่า ?พอ?

นอก จากเว็บไซต์ที่มีการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันการส่ง เสริมการขายเพื่อที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้ว การโฆษณาโรงแรมผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต และเสิร์ชเอนจิ้น ก็นับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกโรงแรม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ซึ่งผลตอบแทนจากการส่งเสริมการขายดังกล่าวเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพอย่างใหญ่หลวง ดังนั้น การตลาดบนโลกอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับทุกๆ โรงแรม

จาก ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลแวดล้อมชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่า กระแสนิยมและการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงทำให้อินเทอร์เน็ตสามารถช่วยเพิ่มธุรกิจของคุณได้มากถึง 1 ใน 3 ของธุรกิจทั้งหมดและโรงแรมบางแห่งสามารถทำได้มากกว่านั้นมากๆ ทำไมจึงยังมีโรงแรมจำนวนมากที่สละกำลังความสามารถและทรัพยากรทางการเงิน เพียงเล็กน้อย ให้แก่สื่อทางการตลาดที่มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมเช่นนี้

อัตรา ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) สำหรับการทำตลาดบนอินเทอร์เน็ตนั้นให้ผลที่รวดเร็วกว่าการทำการตลาดด้วยวิธี อื่นๆ เกือบทั้งหมด กล่าวก็คือโรงแรมส่วนใหญ่จะเห็นผลได้แทบจะทันทีทันใด และสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือ การตลาดบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำการวัดผลได้แทบจะเบ็ดเสร็จเลยทีเดียว ซึ่งทำให้เราสามารถทำการประเมินผลงานได้อย่างรดเร็ว และ ทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะปรับปรุงผลลัพธ์ของการทำการตลาดให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ถ้าคุณต้องการที่จะแสวงหาช่องทางในการทำการตลาด ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

หัวใจสำคัญ

หากกล่าว ถึงการตลาดบนอินเทอร์เน็ต สิ่งแรกที่คิดขึ้นมาได้เสมอก็คือ การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆ ของเสิร์ชเอนจิ้นในการค้นหา ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด แต่อย่างไรก็ดี มันไม่ใช่หนทางเดียวที่จะใช้ในการเผยแพร่เว็บไซต์ การทำให้เว็บไซต์อยู่บนสุดของเสร์ชเอนจิ้นในการค้นหาในขณะที่เว็บไซต์ที่ แสดงออกมายังคงมีการออกแบบที่แย่ ก็เป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ อันที่จริงแล้วการทำให้มีผู้เข้ามาชมเว็บไซต์เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของงาน เท่านั้น

ปัญหา ของผู้เชี่ยวชาญในการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับในการค้นหา ก็คือ พวกเขามักที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ของทางโรงแรมไปยังผู้คนที่ไม่มีความเกี่ยว ข้องหรือสนใจกับการท่องเที่ยว ผ่านการใช้คำหลัก (Keyword) หรือข้อความหลัก (Key-phase) ที่ไม่ดี และการแลกเปลี่ยนลิงก์ผ่านโครงข่ายการให้บริการแลกเปลี่ยนลิงก์ขนาดใหญ่ โดยที่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการท่องเที่ยวหรือโรงแรม ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้คิดแต่เพียงว่า ความสำเร็จของเว็
บไซต์วัดได้จากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ แทนที่ควรจะเป็นจำนวนยอดการจองห้องที่ได้จากเว็บไซต์

การ โฆษณาแบบจ่ายตามจำนวนครั้งที่กดเข้าไปดู (Pay-per-click) มักจะเป็นความคิดที่สอง ที่จะช่วยในการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ต แต่เรื่องน่าเศร้าก็คือ เว็บไซต์ที่ทำธุรกิจการโฆษณาเว็บไซต์ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมาใช้การโฆษณาแบบดัง กล่าวข้างต้นมาแทนการเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ได้สร้าง ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดี การโฆษณาแบบจ่ายตามจำนวนครั้งที่กดเข้าไปดูไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น การสร้างคำหลักสำหรับช่วยในการค้นหาแบบปกติต่างหาก ที่น่าจะเป็นจุดหมายของคุณ

การ เผยแพร่เว็บไซต์ของโรงแรมไปกับเส้นทางการจราจรที่เกี่ยวข้องโดยนำเอาการวิ จัย ประสบการณ์และความรู้ในการเลือกโรงแรมและกระบวนการจองห้องพักมาช่วยพิจารณา ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดการจองห้องได้ และสิ่งนี้สามารถวัดผลความสำเร็จของเว็บไซต์ ซึ่งมันไม่ใช่แค่จำนวนของผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์เท่านั้น

การตลาดบนโลกอินเทอร์เน็ต

การ มีเว็บไซต์และการทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเป็น 2 สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก ใครก็ตามที่ได้เคยอ่านบทความที่ผ่านมาก็จะรู้ว่า ผู้เขียนได้ใช้ความพยายามอย่างมากมายในการโน้มน้าวให้บุคลากรด้านโรงแรมทำ การค้นคว้าเพื่อหาว่า เว็บไซต์ของโรงแรมมีการออกแบบที่ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับการค้นหาและการขายหรือไม่ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ยังมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโรงแรมจำนวนมากที่ไม่ได้ เป็นแบบนั้น อย่างไรก็ตาม การมีเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมเป็นแค่เพียงการเริ่มต้นของโปรแกรมทางการตลาดผ่าน สื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

การ ตลาดบนโลกอินเทอร์เน็ต คือการทำทุกวิถีทางที่จะดึงดูดผู้ที่มีความสนใจให้เข้ามาชมเว็บไซต์ และโน้มน้าวให้เขาเหล่านั้นทำการจองห้องพักกับทางโรงแรม ซึ่งมีหลายร้อยแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดยอดการจองห้องพัก หรือเข้าพักโรงแรมจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ หากคุณเป็นหัวหน้างานในการส่งเสริมการขายทางอินเทอร์เน็ต ลองให้ทีมงานของคุณทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและระดมความคิด เชื่อได้ว่าคุณจะได้เห็นแนวทางต่างๆ มากมาย

เริ่มต้นด้วยการแข่งขัน

หนึ่ง ในวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการทำเว็บไซต์ ก็คือ จะต้องทำให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเรื่องของการจัดลำดับในการค้นหาบนเสิร์ชเอนจิ้น และในส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นนั้น คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า คู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่ และเขามีอะไรที่เป็นจุดเด่น รวมถึงอะไรที่เขาเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการใช้เวลาในการค้นคว้า ศึกษาคู่แข่ง และเทียบเคียงกับคู่แข่งในระดับองค์ประกอบต่อองค์ประกอบ

อีก สิ่งหนึ่งคือคุณจำเป็นจะต้องเข้าใจว่า คู่แข่งแบบออนไลน์ของคุณ แตกต่างไปจากคู่แข่งแบบออฟไลน์ ในการแข่งขันแบบออนไลน์ นั่นหมายความว่าคุณกำลังแข่งขันกับทุกๆ โรงแรมในเขตพื้นที่ของคุณที่มีการเชื่อมโยงกับภายนอกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่โรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่ใกล้เคียงกับ คุณ ในการทำการวิเคราะห์คู่แข่งแบบออนไลน์ของคุณนั้น คุณจำเป็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.