ไอดีซีคาดการณ์ตลาดไอทีปี52

แม้ว่าจะมีการปรับลดการคาดการณ์ของปีพ.ศ. 2552 แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยังคงโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ ทั่วโลก อันเนื่องมาจากภาคธุรกิจยังคงมุ่งมองหาการใช้ประโยชน์จากไอทีเพื่อเข้ามาช่วยเติมเต็มให้แก่การดำเนินธุรกิจ รวมถึง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการใช้จ่ายที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคต

การเติบโตของภูมิภาคเอเชียอย่างแข็งแกร่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้น ทำให้หลายประเทศมีฐานะทางการเงินมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจต่างๆ หรือ กลุ่มผู้บริโภคสิ่งเหล่านี้ต่างผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียกำลังเป็นจุดที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับการลงทุนด้านไอทีเพื่อที่จะต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้าย ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตนเอง เพื่อรองรับภาวะ เศรษฐกิจที่จะถดถอยในอนาคต

IDCได้มีการปรับลดการคาดการณ์ของการใช้จ่ายด้านไอทีสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นเป็น 5.8% จากคาดการณ์เดิมที่ 9.5% ที่เปิดเผย เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินในสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2552 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น ยังคงมีสถานภาพที่ดีอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐฯ และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก IDCได้คาดว่าการใช้จ่ายด้านไอทีของภูมิภาคนี้จะมีมูลค่าถึง 195.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ที่มูลค่า 201.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นาย แกรี่ โคช ผู้ช่วย รองประธานฝ่ายการสำรวจการใช้จ่ายของไอที ประจำ IDC เอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าจากการทำโพลสำรวจกับ400บริษัทในภูมิภาคนี้เมื่อปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า 80% ของผู้ตอบคำถามกล่าวว่า การจัดซื้อจัดหา สินค้า บริการ และ โซลูชันในเชิงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรเป็นคำตอบที่องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจมากกว่า การจัดซื้อจัดหา เพียงแค่อุปกรณ์ที่มีราคาต่ำ

จากองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียที่ถูกสำรวจ IDC พบว่า การลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการเพิ่มระดับการทำกำไรให้สูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในหลายประเทศที่มีการ เติบโตค่อนข้างช้า นอกเหนือจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนแล้ว ธุรกิจต่างๆ ยังจะมีการตั้งเป้าหมาย ไปที่ฐานลูกค้าของคู่แข่งเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่สำหรับการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจของตนเองอีกด้วย ระบบการบริหารจัดการลูกค้า และ การเพิ่มเครื่องมือต่างๆ ซึ่งสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีจะช่วยให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับตลาดบริการด้านไอทีมี50%คาดหวังว่าภูมิภาคเอเชียจะมีการทำสัญญาการจัดซื้อจัดหา บริการด้านไอทีในระดับที่มีขนาดพอๆ กับตลาดสหรัฐฯ และยุโรป แต่มากกว่าหนึ่งในสาม คาดว่า สัญญาจากภูมิภาคเอเชีย นี้จะค่อนข้างดีกว่า

อนึ่งมาตรการรัดเข็มขัดการใช้จ่ายต่างๆคาดว่าจะเป็นตัวผลักดันให้มุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยี หรือ โซลูชันที่มองหาผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือ การคิดค่าใช้จ่ายตามพื้นฐานการใช้งานจริง ในตอนท้ายของผลจากการสำรวจเดียวกันนี้ พบว่า มีบางธุรกิจที่มีการชี้ชัดว่า การใชัจ่ายในส่วนของบริการบริหารจัดการจาก บุคคลภายนอก (managed service) และ บริการแบบ กลุ่มเมฆ (Cloud Service) อาจจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552

สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาล และ การสื่อสาร ยังคงเป็น 3 ธ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.