ว่าด้วย IeMC หรือ Integrated e-Marketing Communication

IeMC (Integrated e-Marketing Communication)

เว็บไซต์ในปัจจุบันที่มีการเติบโตมากขึ้นทุกวัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันการตลาดออนไลน์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพยายามสร้างเป็นเว็บคอนเทนต์ เป็นเว็บค้าขายสินค้า ต่างๆ เป็นต้น

การปรับเอาทฤษฏีการตลาดออนไลน์มาช่วยธุรกิจ ก็เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการที่จะเลือกเพียงเครื่องมือการตลาดออนไลน์เพียงชิ้นใดชิ้นนึง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ อาจเห็นผลช้า เห็นผลได้ยาก ซึ่งอาจนำมาเปรียบกับทฤษฏีการตลาดบนโลกจริงนั่นคือ IMC หรือ Integrated Marketing Communication หรือที่แปลวว่า การตลาดสื่อสารแบบครบวงจร ที่มีใจความสำคัญว่าให้นักการตลาดทุกคนลืมเรื่องเส้นต่างๆซะ (Forget the Line) ไม่มีทั้งคำว่า Above the Line หรือ ไม่มีทั้ง Below the Line คุณจำเป็นต้องนำเอาเครื่องมือการตลาดหลากหลายรูปแบบมาผสมผสานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด?

?ด้วยเหตุนี้ในการตลาดออนไลน์เช่นกัน ผมคิดว่าควรที่จะมีการผสานเครื่องมือต่างๆ ดึงนำมาใช้ให้หมด ซึ่งเครื่องมือแต่ละอย่างจะช่วยสนับสนุนทางการตลาดได้เป็นอย่างดี เช่นการตลาดด้วยอีเมล์, การตลาดด้วย sms,?การกระจายการโฆษณาไปยัง emarketplace ต่างๆ,?ให้คนทำการเชื่อมโยงมาเว็บไซต์เรา มาเจอ Landing page ที่มีโปรโมชั่น เรา โดยอาจนำเสนอ VDO Marketing ต่อด้วยเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายน่าสนใจ หรือทำเป็นกิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมสนุกให้ส่งข้อมูลมาเก็บไว็เป็น Database เพื่อนำไปต่อยอดต่อไป เป็นต้น

ทฤษฏีนี้จึงว่าด้วยการปรับเ อาเครื่องมือการตลาดออนไลน์มาใช้ให้เกิดการเชื่อมโยงสนับสนุนการตลาดให้ประสบความเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ

Pop

http://suton-r.blogspot.com?

?

?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.