ร้านขายยาออนไลน์ ดาบ 2 คม ที่ควร เลือกใช้ให้เกิดประโยชน์

จากสภาวะสังคมในปัจจุบันที่ต้องอาศัยความเร่งรีบ เพื่อแข่งขันด้านต่างๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีเวลาในการดูแล ใส่ใจต่อสุขภาพร่างกายน้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามมา แม้กระทั่งไปพบแพทย์ด้วยตนเองแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีปัญหาเรื่องยา หรืออาการภายหลังก็ไม่สามารถหาคำตอบได้? ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์ ยากับคุณ (www.yaandyou.net) จึงเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลยา และสุขภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเว็บได้สะดวก รวดเร็ว และเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย???

รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) ให้รายละเอียดเว็บไซต์ยากับคุณว่า เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องยาต่อชีวิตและสุขภาพ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ หรือเนคเทค และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา จัดทำขึ้น โดยจัดการใช้ยาอย่างถูกต้องทั้งในด้านชนิดของยา ขนาด รูปแบบ และ วิธีใช้ อันเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อผลของยาในการรักษาและป้องกันโรค ??

กก.และเลขาธิการ มูลนิธิ วพย. ให้ข้อมูลต่อว่า ที่ผ่านมา มีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนขาดความรู้ และขาดผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้ความรู้ด้านการใช้ยา ประกอบกับเภสัชกรมีเวลาจำกัดในการอธิบายข้อมูลให้ผู้ป่วยทุกคนอย่างถูกต้อง ชัดเจน จึงได้จัดตั้งเว็บไซต์ดังกล่าวขึ้นเพื่อลดภาวะความเสี่ยงจากการใช้ยาให้น้อย ลง ??????

ผศ.ภญ.ดร.ภูรี อนันตโชติ กรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา กล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์ยากับคุณขึ้นว่า เป็นเว็บไซต์รายแรกของประเทศที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลยาที่เป็นภาษาไทย ขณะนี้มีข้อมูลยาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวนกว่า 17,000 รายชื่อ จากทั้งหมด 30,000 รายชื่อ ?ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีข้อมูลยาแผนปัจจุบันทุกประเภททั่วโลก รวมทั้งยาแผนโบราณ ตลอดจนคุณสมบัติ ลักษณะวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด จะมีการอัพเดทจากทีมเภสัชกรเฉพาะด้าน นอกจากนี้ประชาชนสามารถสั่งซื้อยาผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย และในอนาคตเนคเทคมีแผนจะพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวให้ทันสมัยมากขึ้น????????

กก.มูลนิธิ(วพย.) กล่าวต่อว่า เว็บไซต์ดังกล่าวยังระบุถึงวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ข้อควรระวัง และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น? นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้ทั้งชื่อสามัญ ชื่อทางการค้า และแม้จะสะกดคำสืบค้นไม่ถูกต้อง ก็สามารถสืบค้นได้เช่นกัน อีกทั้ง เปิดช่องทางให้แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาได้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย รวมถึงเว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถใช้เสียงพูดในการค้นหาข้อมูล เพื่อประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา โดยในอนาคตจะพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถสืบค้นโดยเห็นรูปภาพของยา พัฒนาโปรแกรมให้จดจำลักษณะของตัวยาต่างๆ ด้วย? ???????

พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่า เว็บไซต์ยามี 2 ลักษณะ คือ? 1.เว็บที่เป็นยาปกติ ขายโดยไม่มีใบเภสัชกร หรือใบสั่งแพทย์? เนื่องจากต่างประเทศ ต้องไปหาแพทย์ก่อน จึงให้ใบยา ใบสั่งแพทย์ แต่ประเทศไทยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ก็สามารถซื้อยาได้ และ 2. เว็บยาเถื่อน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.