เข้าใจ และเข้าถึงจิตใจ ความต้องการของลูกค้า (Mind Share)

การรู้จักผู้เข้าชมเว็บไซต์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ช่วยในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focus) หรือคือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้บริการหรือนำเสนอสินค้า โดยลูกค้าไม่ได้หมายความเพียงแค่คนที่ซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคสินค้านั้นด้วย และจากการสำรวจโดยสถาบัน American Management Association (AMA) และ Human Resource Institute (HRI) ซึ่งได้ขอให้บริษัทต่าง ๆ ตอบแบบสำรวจให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนั้นแล้วในยุคแห่งที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านการบริการ ลูกค้ามีการเรียกร้องและแสดงความต้องการมากขึ้นเช่นกัน

1. คุณต้องสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

2. คุณต้องสร้างความประทับใจลูกค้า

3. คุณต้องให้ความสะดวกสบายให้กับลูกค้า

4. คุณต้องให้ความสำคัญ ให้ทางเลือก และให้การควบคุม

5. คุณต้องทำการแนะนำลูกค้า เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด

6. คุณต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน (24×7)

7. คุณต้องรู้จักลูกค้าและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง

8. คุณต้องให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

9. คุณต้องให้รางวัลตอบแทนแก่ลูกค้า

10. คุณต้องเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ลูกค้า

จะเห็นได้ว่าลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง การที่ธุรกิจนำเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด จะต้องคำนึงถึงการตอบสนองด้วยสิ่งที่ลูกค้าต้องการ การใช้งานที่ง่าย สะดวก (Easy to use) ไม่สับสน เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (Friendly Users) ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ความปลอดภัยจากการใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ (Performance) ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ประกอบภายในเว็บไซต์ (Relevant Content) และความต้องการอื่นๆที่ลูกค้าคาดหวัง เพื่อสร้างคุณค่า สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า (Trustworthy) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) สูงสุด

pop

้http://suton-r.blogspot.com ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.