การหลีกเลี่ยง Scope Creep

Scope Creep เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสั่งให้เพิ่มความต้องการ (Requirements) เพิ่มเติมขึ้นภายหลังจากได้ออกแบบเว็บไซต์ โดยอาจอยู่ในขั้นตอนลงมือทำหรือทำจนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นในทีเดียวแต่เป็นการเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างหลักหรือการทำงานหลักจากการปรับแผน การเปลี่ยนแปลงระบบ การปรับงบประมาณ การปรับระยะเวลา เป็นต้น เนื่องจากภาพที่มองในการพัฒนาระบบไม่ได้เป็นเหมือนกับที่ได้กำหนดไว้ในตอนแรก ซึ่งอาจส่งผลต่องานที่ไม่ก้าวหน้าและต้องย้อนกลับมาเริ่มจัดทำใหม่อยู่ตลอดเวลา จนอาจส่งผลให้โครงการล้มไปในที่สุด

ดังนั้นวิธีที่ดีสุดนั่นคือในการทำโปรเจ็คเว็บไซต์ขึ้นมา จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วม โดยจะต้องมีการร่วมกันวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบครบ Loop และสอดคล้องกับทิศทางหรือ Goal ขององค์กร เพื่อให้ได้แผนงานในการพัฒนาที่ชัดเจน

?pop

http://suton-r.blogspot.com?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.