จุดอ่อนของโฆษณาออนไลน์

? ไอดีซี ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาด ได้ส่งผลการสำรวจโฆษณาออนไลน์ในภูมิภาคเอเชีย โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตถูกมองว่าเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน แต่ค่อนข้างมีจุดอ่อนในเรื่องการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อจากผู้บริโภค

โดยเฉลี่ยแล้วมากกว่า 60% ในกลุ่มผู้บริโภคระบุว่าโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต สามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนและมากกว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และ สื่อสิ่งพิมพ์ แต่เมื่อพิจารณาพฤติกรรมหลังจากนั้นแล้ว ผลการสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้ม ที่จะเรียกหาการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ซึ่งมีความเพลิดเพลินมากกว่า และทำให้มีความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโฆษณามากกว่า

การ สำรวจครั้งนี้ได้ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มบริษัทต่างๆในภูมิภาคเอเชีย เมื่อเดือน เม.ย. 2551 ด้วยการสัมภาษณ์ 302 บริษัทจาก 5 ประเทศในเอเชีย และกลุ่มผู้บริโภคอีก 857 คน ใน 8 ประเทศ เพื่อประเมินผลกระทบจาก เว็บ 2.0 ที่มีต่อกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มบริษัทต่างๆในเอเชีย สื่อ โฆษณาออนไลน์กลายเป็นหนึ่งในรายได้ที่สำคัญให้กับเว็บไซต์หลายๆแห่งในเอเชีย แต่ขณะที่อินเตอร์เน็ตสร้างโอกาสอย่างมหาศาลให้กับนักการตลาด ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายและสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย แต่มันก็ยังคงถูกมองว่าเป็นสื่อที่เปราะบาง

? ในขณะที่ โฆษณาทางออนไลน์ถูกมองว่าสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนดีกว่าสื่อโทรทัศน์ แต่ผู้รับข้อมูลจะต้องพบกับข้อมูลที่อัดแน่น สิ่งนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นตัวก่อให้เกิดความรำคาญ และไม่สนุกสนานเท่ากับสื่อโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์มากกว่า 60% ของผู้ถูกสัมภาษณ์พบว่าเนื้อหาของสื่อโฆษณาในเชิงตลกขบขันเป็นสิ่งกระตุ้น ความน่าสนใจ ดังนั้น บริษัทที่ต้องการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ ควรจะผลิตภาพยนตร์โฆษณาในเชิงตลกขบขัน เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ

?สำหรับ กลุ่มบริษัทต่างๆในเอเชีย ที่กำลังใช้สื่อโฆษณาผ่านทางออนไลน์ บริษัทผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ชี้แจงว่าได้ตัดสินใจผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ เพราะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายถูกกว่า อีกทั้งมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่าการใช้สื่อโฆษณาแบบเดิมๆ แต่เนื่องด้วยสื่อโฆษณาออนไลน์ส่งผล กระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างต่ำ ทำให้บริษัทเชื่อว่าอาจจะกำลังสูญเสียทรัพยากรขององค์กร และขณะที่บริษัทโฆษณายังถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งจำ เป็นเสมอเมื่อต้องการที่จะทำโฆษณาแบบไม่ออนไลน์ แต่ก็มีเพียง ร้อยละ 20 ของบริษัทที่ร่วมการวิจัย กล่าวว่าพวกเขาจะทำโฆษณาออนไลน์ตาม คำแนะนำของบริษัทโฆษณา

? การวิจัยชี้ให้เห็นว่า บริษัทจำเป็นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นเมื่อจะต้องเลือกใช้วิธีการโฆษณา แบบออนไลน์ เพื่อที่จะได้รับความสำเร็จจากแผนงานโฆษณาออนไลน์อย่างเต็มที่ และบางทีบริษัทรับทำโฆษณาก็น่าที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำได้ดีกว่าหากจะเลือก ใช้ช่องทางนี้

 

ข้อมูลจาก : http://www.wiseknow.com/content/view/318/1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.