กลยุทธ์การตลาดลองเทล (Long Tail Marketing) เล่มต้องตามอ่านให้ได้

จริงไหม?ที่ว่า “กฎของพาเรโต ทำให้คุณตัดลูกค้าทิ้งไป 80%” ว่ากันด้วยทฤษฎีกันมาตั้งนาน เรื่อง Long Tail รอว่าจะมีค่ายไหนผลิตหนังสือแนวปฏิบัติออกมาสักที ความน่าสนใจอยู่ที่ “กลยุทธ์การตลาดลองเทล (Long Tail Marketing)” ตำราลองเทลภาคปฏิบัติเล่มแรกของเมืองไทย?การตลาดลองเทล เป็นการตลาดแนวใหม่ล่าสุดที่สามารถเสนอทางเลือกอันไม่รู้จบให้กับผู้บริโภคได้อย่างน่าทึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องจำกัดกลุ่มเป้าหมายเพราะข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ หรืองบประมาณเหมือนวิธีทางการตลาดที่ผ่านมา โดยอาศัยกลไกการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) มาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ?ทุกราย? ได้อย่างเป็นระบบ แนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้มองเห็นช่องทางการตลาดใหม่ ๆ สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ทันที เพราะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่แม่นยำ เที่ยงตรง จึงสามารถเพิ่มและควบคุมยอดขายได้อย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับสภาพธุรกิจจริง เนื้อหาได้อธิบายให้เข้าใจง่ายถึงแทกติกและโนว์ฮาวต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องลองเทลที่สามารถนำไปใช้จริงได้ทันที อีกทั้งยังรวบรวมกรณีศึกษาของบริษัทที่นำเอากลยุทธ์การตลาดลองเทลไปใช้ในการดำเนินธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพของการนำกลยุทธ์การตลาดลองเทลไปปฏิบัติให้เห็นผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการประยุกต์ใช้จริงมากกว่า

กลยุทธ์การลดต้นทุนการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดของนักการตลาดอย่างเรา ไม่รีบทำตอนนี้ คงไม่ต้องหาความยั่งยืนกันอีกแล้ว

เล่มนี้แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)ส.ส.ท.น่าจะกำลังใกล้คลอด กำลังติดตามถามหาอยู่ทาง http://www.tpabookcentre.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.