FAKE! Ranking on Truehits.net!

FAKE! Ranking on Truehits.net!

ในอดีตเว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศไทยต่างต้องอาศัย Site Tracking จากต่างประเทศที่เปิดให้บริการกันอยู่อย่างมากมาย ซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นระบบให้ใช้งานกันฟรี และระบบที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถสะท้อนข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ออกมาได้อย่างละเอียด

Site Tracking หมายถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ ที่สามารถบ่งชี้ได้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ เช่น หน้าหรือเนื้อหาที่ได้รับความนิยม, ความนิยมของเว็บไซต์, แหล่งที่มา และอื่นๆ ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการ site tracking นี้อยู่หลายราย แต่ที่ได้รับความนิยมก็คือ www.truehits.net

แต่ปัจจุบันเนื่องด้วยภาระค่าใช้จ่ายของ Truehit ที่ต้องแบกรับเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ Truehit ต้องเรียกเก็บค่าบริการในรูปแบบ "ผู้สนับสนุน Truehit" กับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้บริการ Truehits Tracking ในอัตราขั้นต่ำ 1,800 บาทต่อปี (ราคาจะสูงขึ้นตามค่า Pageview) ซึ่งในขณะนี้ Truehit มีสมาชิกในการดูแลทั้งสิ้นกว่า 10,000 ราย

และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ truehits.net ได้ส่งผลกับแวดวงธุรกิจ Media Agency หรือการซื้อโฆษณาออนไลน์เป็นอย่างมาก และจากการสำรวจของหลายสำนักฯ มีผลการสำรวจออกมาว่าในปี 2551เม็ดเงินในการโฆษณาออนไลน์นั้นจะสูงถึง 1,200 ล้านบาท สำหรับเว็บไซต์ยอดนิยม 10 ของประเทศ หรือจากการเก็บสถิติจาก Truehits.net ทั้งกินส่วนแบ่งไปถึง 70% ของเว็บไซต์ทั้งหมด

และจากกระแส Search Engine in my heart ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างคุณสามารถหาได้ด้วย Search Engine ซึ่งปัจจุบัน Google Inc, ได้ครองตำแหน่งอันดับ 1 ของการใช้งานภายในประเทศชนิดที่ไร้คู่แข่งมีตามติดมาด้วยอันดับสองซึ่งก็คือ Sanook.com ที่ใช้ Google Enchance ซึ่งให้ผลลัพธ์
เฉกเช่นเดียวกันกับ Google และยังมี Search Engine อื่นๆ ที่ครองส่วนแบ่งรวมกัน ไม่ถึง 10%

เนื่องจากเหตุผลที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าปริมาณทราฟฟิคในปัจจุบันนี้กว่า 80% ของการเปิดเข้าชมเว็บไซต์มาจากการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine จึงเป็นเหตุ เป็นผลให้เกิดการ FAKE Ranking และด้วยเหตุที่ Top 10 เว็บไซต์มีกำลังซื้อที่สูงมาก เจ้าของ หรือผู้บริการเว็บไซต์จึงเน้นการติดอันดับ Truehits
ให้สูงที่สุด ทั้งด้วยวิธีการที่ถูกต้อง คือ การพัฒนาเนื้อหาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (Unique Content) หรือแม้แต่วิธีการที่ผิดแปลกแตกต่างออกไป คือ การมุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหา และข้อมูลจำนวนมหาศาลออกมาในระบบโดยมุ่งหวังให้มีการจัดอันดับ Search Engine Results Page (SERPs) ซึ่งมีหลักการคิดง่ายๆ ดังนี้

วิธีการพัฒนาเนื้อหาอย่างเหมาะสม (ถูกต้อง)
อาศัยการเติบโตจากปริมาณเนื้อหา ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ เว็บไซต์ประเภทบล็อก (Blog) ไดอะรี่ (Diary) เว็บบอร์ด (Webboard) บทความ และข่าวต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเขียนและพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Search Engine ได้ให้ความสำคัญกับ Unique อย่างมาก ดังจะสังเกตได้จากเว็บไซต์ลักษณะนี้จะติดอันดับใน truehits ที่สูงมาก เช่น Bloggang.com / Exteen.com / Pantip.com

วิธีการพัฒนาเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม (ไม่ถูกต้อง)
เกิดจากการเพิ่มปริมาณเนื้อหาเข้าไปในเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันนี้วิธีการที่นิยมใช้กันก็คือ การทำ Keyword Farm คือ การรวมปริมาณคีย์เวิร์ดจำนวนมากเข้ามาในเว็บไซต์ จากนั้นจะดึงข้อมูลของ Search Result จากแหล่งอื่นมาแสดงหรือบางเว็บไซต์แทบไม่มีผลลัพธ์อะไรให้เลย นอกจากคีย์เวิร์ดที่มีอยู่ทั้งหน้าเว็บไซต์จำพวกนี้เราจะพบในรูปของ webindex / webdir / webdirectory ต่างๆ ซึ่งจะใช้การดึงผลลัพธ์จากแหล่งอื่นมา เช่น Google Search Result / Ya
hoo / Msn และไดเรคทอรี่อื่นๆ

ที่ผ่านมาเว็บไซต์ที่ทำการ Spam Keyword เข้ามาในระบบนี้ทำให้ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลผิดเพี้ยนไปบางท่านถึงกับต้องมีการระบุคีย์เวิร์ดต้องห้าม (Negative Keywords) เป็นชื่อเว็บไซต์ spam เหล่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการสูงที่สุด

ยกตัวอย่าง คำค้นที่ใช้สำหรับค้นหา? Google.co.th (จากเพื่อนๆ สมาชิกท่านหนึ่ง)
notebook dell -truehit -trirong -นักศึกษา -คลิปเด็ด -คลิ๊ปเด็ด -ภาพหลุด

จากวงจรนี้เองทำให้มีการสร้างเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าวออกมาเป็นจำนวนมาก ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีแต่เว็บลักษณะนี้ทั้งสิ้นทางชมรมเสริช์เอนจิ้นมาร์เก็ตติ้งไทย ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการค้นหาที่ผิดเพี้ยน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำหนังสือถึงคุณพรทิพย์ กองชุน ตัวแทน Google Inc, ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับสาเหตุ และปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงได้ทำการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ ที่เข้าข่ายด้วยวิธีการขอความร่วมมือในการรวบรวมรายชื่อจากสมาชิกชมรมฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของชมรมฯ www.sem.or.th / http://forums.sem.or.th

โดยหลังจากที่ทำการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่เข้าข่าย และได้ทำการส่งมอบให้ทาง Google Inc, ก็ได้มีการประชุมชี้แจงปัญหาเพื่อสรุปเป็นแนวทางการแก้ไข
?สำหรับ Google.co.th โดยได้สรุปแนวทางออกมา ดังนี้

ระยะแรก เบื้องต้นจะใช้วิธีการลดอันดับในเว็บไซต์ที่เข้าข่าย ด้วยการกรองข้อมูล (Filter) ช่วยให้ผลการค้นหาดีขึ้น โดยทำการกรองเว็บไซต์ที่เน้นปริมาณคีย์เวิร์ดจำนวนมาก (Spam Keyword) โดยไม่มีผลลัพธ์ใดๆ
?
ระยะที่สอง ดำเนินการกรองเว็บไซต์ประเภทไดเรคทอรี่ต่างๆ (Webindex / Web Directory) มีวิธีการนำคีย์เวิร์ดและผลลัพธ์จำนวนมหาศาลเข้ามาในระบบ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม.
จากอดีตที่ผ่านมาประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลของ Search Engine ต่างๆ ได้ให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการจนกระทั่งมีการเพิ่มปริมาณข้อมูลเข้าไป การแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้เจ้าของ หรือผู้บริหารเว็บไซต์ส่วนหนึ่ง เลือกใช้วิธีการที่ผิดในการเพิ่มอันดับ Truehits Ranking โดยมิได้สนใจกับปริมาณข้อมูลที่ได้ปล่อยออกมานั้น

ทั้งนี้ ในฐานะประธานชมรมเสริช์เอนจิ้นมาร์เก็ตติ้งไทย ยังพบเว็บไซต์ขนาดใหญ่หลายแห่งเองเริ่มมีการพัฒนาระบบเหล่านี้ออกมาตลอดจนถึง www.truehits.net/let/ ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่นำไปใช้ในทางที่ผิด จึงอยากขอฝากไปยังเจ้าของเว็บไซต์ หรือผู้รับผิดชอบ ช่วยพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับแก่สังคมออนไลน์ ที่เรากำลังมุ่งสร้าง และพัฒนาไปสู่ Education & Fun Cyber ต่อไป

เรียงเรียงโดย
นายศิริพร สุวรรณพิทักษ์
ประธานชมรมเสริช์เอนจิ้นมาร์เก็ตติ้งไทย
www.SEM.or.th
http://forums.sem.or.th/
ลงวันที่ 12/01/2551

หมายเหตุ. บทความนี้เรียบเรียงขึ้นก่อนจะเกิดการ Filter ข้อมูลต่างๆ ปัจจุบัน Truehits.net/let ได้ทำการ
สร้างระบบป้องกันโดยการเข้าระบบ ก่อนทำการค้นข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.