สุดเว็บไซต์ยอดเยี่ยมแห่งปี

หาก รางวัลตุ๊กตาทองเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติยศของดาราหรือคนทำภาพยนต์ในเมือง ไทย สำหรับในวงการเว็บไซต์ในเมืองไทย ก็ต้องยกให้กับรางวัลไทยเว็บมาสเตอร์อวอร์ด หรือเรียกสั้นว่า เว็บอวอร์ด เป็น รางวัลเกียรติยศสำหรับคนทำเว็บไซต์ในเมืองไทย ที่เพิ่งจะมีการประกวดและประกาศผลกันผ่านมาไม่นานนี้เอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย หรือบางท่านอาจเรียกว่า สมาคมไทยเว็บมาสเตอร์

 

 

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) เป็น องค์กรที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนทำเว็บไซต์ หรือเรียกกันว่าเว็บมาสเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น ระหว่างคน ทำเว็บไซต์ ส่งเสริม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้ง เป็นองค์กรกลางในการประสานงานแก้ไขปัญหา และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก

 

ซึ่งงานนี้ทางสมาคมฯ จัด ขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดเวทีการแข่งขันและเกิดการพัฒนาทักษะ การพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเว็บไซต์ในเมืองไทย และเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมไทยได้รู้จักเว็บไซต์ดีๆมากขึ้น โดยงานนี้ได้ มีผู้เข้าร่วมส่งเว็บไซต์ประกวดกว่า 700 เว็บไซต์ ใน 12 สาขา และมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่มรางวัลได้แก่ กลุ่มเว็บดีเด่น เป็นกลุ่มเว็บที่มี บริการและเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ และ กลุ่มเว็บยอดเยี่ยม เป็นกลุ่มเว็บที่เน้นในด้านการพัฒนาเว็บและเทคนิคต่างๆ โดยในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการเพิ่มรางวัลประเภทใหม่ขึ้นมา ได้แก่ รางวัลแว็พ (WAP ? Wireless Application Protocal) ยอด เยี่ยม ซึ่งเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แต่เนื้อหาข้อมูและรูปแบบจะถูกจัดให้เหมาะสมกับหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับวันกำลังจะเป็นที่นิยมของคนไทยมากขึ้น ในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ


โดยการประกวดได้มีการเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มประเภทรางวัลกว่า
30 ท่าน มา ร่วมตัดสินในการประกวดนี้ ซึ่งมีการพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ อย่างละเอียดเฉพาะด้านในแต่ละสาขาของรางวัล ซึ่งผลผู้ชนะในแต่ละรางวัลได้ออกมาแล้ว ตามด้านล่างนี้

กลุ่มผู้ชนะรางวัลเว็บดีเด่น

1. ผู้ชนะเว็บเพื่อการบริการดีเด่น ได้แก่ www.bangkokhospital.com
เว็บไซต์ ของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งมีข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ระบบนัดหมายแพทย์ทางระบออนไลน์, บริการเยี่ยมผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์, ระบบสอบถามปัญหาด้านสุขภาพผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น

2. ผู้ชนะเว็บส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น ได้แก่ www.vcharkarn.com
เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเนื้อหามาจากกลุ่มนักวิชาการจากหลายสถาบันเกือบ 40 คน โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลโดยมีจุดประสงค์เผยแพร่ความรู้ทีตนเองได้เรียนมาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

3. ผู้ชนะเว็บส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้แก่ www.sudipan.net
เป็นแหล่งข้อมูล พัฒนาเยาวชนในทุกๆด้าน ทั้งทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี รวมไปถึง EQ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเว็บไซต์ จากหลายที่ ทั้ง Cornell MIT หรือ Carnegie Mellon ซึ่งเป็นมหาลัยอันดับ 1 ทางด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา

4. ผู้ชนะเว็บส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ http://www.sat.or.th
เป็นเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวบรวมข้อมูลทางด้านกีฬา , การให้บริการข้อมูลด้าน ประวัติกีฬาประเภทต่าง, การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และรวบรวมลิงค์ทางด้านกีฬาที่น่าสนใจ
และ http://www.runnercorner.com (ชนะร่วม)
เป็น เว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมบความสาระความรู้ด้านสุขภาพ และ โปรแกรมการแข่งขัน วิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศ มีเว็บบอร์ดและ แซตรูม ซึ่งจะมีผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพแวะเวียนกันเข้ามาตอบคำถาม อย่างต่อเนื่อง

5. ผู้ชนะเว็บอนุรัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.