การทำตลาดผ่าน Search Engine Marketing

เมื่อเรารู้ว่า Search Engine ทำงานอย่างไร? และรู้จักวิธีการค้นหาคำต่าง ๆ ด้วยเว็บไซต์ค้นหาแล้ว ก็คงจะพอมองเห็นแล้วว่าเราจะนำเว็บไซต์ค้นหาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือใน การตลาดของเราได้อย่างไร ใช่แล้วครับ เราต้องหาวิธีที่จะบอกกับ Robot หรือ เข้าไปเพิ่มชื่อ (Submission) เว็บไซต์ของเรา ให้กับเว็บไซต์ค้นหา ต่าง ๆ ด้วยคำที่เราต้องการให้คนค้นหาเราพบ (Key Word) ซึ่ง เทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำให้เว็บไซต์ค้นหา รู้จักเรามีอยู่หลายวิธี ดังต่อไปนี้

 1. จัดเตรียมเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงกับคำที่ต้องการจะค้นหา เช่น เราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะขายแมวของไทย (Thai Cat) เราก็ต้องใส่เนื้อหาที่มีคำว่าแมวเข้าไปในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ของเรา โดยเรามีจุดมุ่งหมายที่ว่า "ให้คนที่ต้องการจะหาแมวไทย" หาเว็บไซต์ของเราเจอ เราก็ทำการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแมว เล่าประวัติความเป็นมา หรือ อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแมว รวมถึง นำเสนอแมวของเรา เข้าไปในเว็บไซต์ โดย เน้นเนื้อหาให้มีความว่า Thai Cat ปรากฏอยู่ ในทุกๆ ย่อหน้าหรือทุก ๆ หน้าในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งในเอกสาร HTML ของเราจะมีการใส่ แทกส์ ที่ทำไว้สำหรับ เว็บไซต์ค้นหา โดยเฉพาะ เราก็ใส่คำค้นหาของเราเข้าไปใน แทกส์ นั้น ๆ (ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML)

  ซึ่ง TAG ที่สำคัญสำหรับให้เว็บไซต์ค้นหา หาเราเจอ มีดังนี้

  <TITLE> </TITLE>
  <META NAME="Keywords" CONTENT=" ">
  <META NAME="Description" CONTENT=" ">

  ทั้งสาม แทกส์นี้ มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะต้องแต่งประโยคและข้อความให้คำค้นหาของเราสามารถค้นเจอได้ ขอให้ดูจากตัวอย่างดังต่อไปนี้

  <TITLE>Emarketing – Marketing Technique</TITLE>
  <META NAME="Keywords" CONTENT="Emarketing Marketing Technique">
  <META NAME="Description" CONTENT="Emarketing the department of Technology.co.th will help you about emarketing technique and internet marketing">

  จากตัวอย่างจะสามารถอธิบายได้ดังนี้

  <TITLE> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเรามีจุดประสงค์ใช้ทำอะไร มีคำค้นหาอะไร ซึ่งเว็บค้นหา ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคำใน <TITLE> มากที่สุด
  <META NAME="Keywords"> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเราต้องการจะให้ใช้คำค้นหาว่าอะไรบ้าง
  <META NAME="Description"> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเรามีรายละเอียดคร่าว ๆ ว่าอย่างไร

 2. เมื่อจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งใส่ แทกส์ที่จำเป็นแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการบอกให้ เว็บไซต์ค้นหา รู้จักเว็บไซต์ของเรา โดย เราจะต้องเข้าไปที่ เว็บไซต์ค้นหาต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก หรือ Major Search Engine & Web Directory นั่นเอง เช่น Google Yahoo MSN AOL Dmoz เนื่องจากว่า 90% ของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ใช้เว็บไซต์ค้นหาเหล่านี้ ซึ่งเทคนิคการ นำเว็บของเราไปเพิ่มชื่อใน Major Search Engine & Web Directory ก็แตกต่างกันไป และ มีทั้งเพิ่มชื่อแบบฟรีและเสียเงิน

  สำหรับวิธีการ เพิ่มชื่อนั้น เมื่อเข้าไปใน เว็บไซต์ค้นหาแล้ว ให้มองในหน้าแรก ของเว็บไซต์ค้นหานั้น ๆ หาคำว่า Add Url หรือ คำว่า Submit a site เมื่อหาเจอแล้ว ก็ กด เข้าไปในหน้า Add Url หรือ Submit a site เลย เมื่อเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลบอกว่า ต้องทำอย่างไร บ้าง แต่ถ้าหากว่า บางเว็บไซต์ค้นหา เราหา ทั้งสองคำนี้ไม่เจอ ก็ต้องหา HELP ให้เจอครับ เมื่อเจอ HELP แล้วก็เข้าไปอ่านว่าวิธี Add URL และ Submit Website ทำอย่างไร ซึ่งทุก เว็บไซต์ค้นหา จะมีวิธีการ เพิ่มชื่อเข้าไป อยู่ในหน้า HELP อยู่แล้วครับ

 3. เมื่อเพิ่มชื่อแล้วต้องคอยตรวจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.