Open Source ซอฟต์แวร์ดี และฟรี.! ของคนทำเว็บ

คุณเชื่อไหมว่าเว็บไซต์มันทำได้ง่ายมากๆ เพราะเพียงใช้ใช้โปรแกรม ไมโครซอฟ์เวิรด์ คุณก็สามารถทำเว็บได้แล้ว ลองใช้คำสั่ง file > Save as Web Page กับเอกสารที่คุณต้องการให้มันเป็นเว็บ แค่นี้มันก็กลายเป็นเว็บไซต์ได้แล้ว แตหรือบางคนเก่งหน่อยก็ใช้โปรแกรมแฟลช (Flash) เป็น ซึ่งก็จะช่วยทำให้เว็บคุณมีภาพเคลื่อนไหวไปมาดูน่าสนใจมากขึ้น แต่เว็บรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเวคนทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่มักเป็นการออกแบบเว็บไซต์ โดยการนำรูปภาพหรือข้อมูลมาจัดเรียงกันให้เป็นหน้าเว็บและทำลิงค์ไปมาในรูปแบบภาษา HTML็บที่มีข้อมูลนิ่งๆ ไม่สามารถตอบโต้หรือมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปประมวลหรือเก็บลงฐานข้อมูล (Database) ได้ ซึ่งหากคุณต้องการเว็บไซต์ลักษณะดังกล่าว คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์คุณสามารถทำได้โต้ตอบและทำตามที่คุณต้องการได้

การเขียนซอฟต์แวร์สำหรับเว็บ อาจจะต้องใช้ทักษะและการเรียนรู้ในความเข้าใจทางด้านภาษาที่เขียนซอฟต์แวร์สำหรับเว็บเช่น ภาษา PHP, ASP, Perl หรือความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลเช่น MS Access, MYSQL ต่างๆ เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ สามารถทำงานโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ แต่คงเป็นการยากที่คนทำเว็บไซต์จะสามารถออกแบบเว็บและเขียนซอฟต์แวร์ได้ใน คนเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการหาหรือจ้าง โปรแกรมเมอร์มาเขียนซอฟต์แวร์เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ต้อง การ

ซอฟต์แวร์ฟรีๆ ดีๆ มีนับหมื่น

สำหรับ ผู้ที่อยากได้ซอฟต์แวร์ดีๆ ฟรีๆ เพื่อที่มาใช้ หรือให้บริการภายในเว็บไซต์ของคุณ เช่น ซอฟต์แวร์สร้างเว็บบอร์ด, แช๊ตรูม, เว็บสำเร็จรูป หรือ E-Commerce คุณสามารถหาได้ไม่ยาก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อะไรทั้งสิ้น หากคุณเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ Open Source ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ แต่คราวนี้จะมาเน้นซอฟต์แวร์ Open Source สำหรับคนทำเว็บ


ภาพ : ซอฟต์แวร์ Opensource ที่ดังๆ หลายๆอัน

Open Source คือ

ซอฟต์แวร์ ฟรี ที่คุณสามารถนำไป ใช้งาน ศึกษา แก้ไข และ เผยแพร่ ได้อย่างเสรี แต่ในการพัฒนา จะต้องมีการเปิดเผยซอร์สโค้ด ให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทำให้เกิดการร่วมมือกันทำงานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

>แหล่งใหญ่ที่คุณสามารถหาซอฟต์แวร์ Open Source มาใช้คือ www.sourceforge.net ซึ่งเป็นเว็บศูนย์กลางของบรรดานักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เข้ามาร่วมและช่วยกันพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่างๆ มากมาย ซึ่งมีการแบ่งเป็นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ และมีการแบ่งหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์ มากมายนับหมื่นๆ รายการที่คุณสามารถสมัครเข้าไปช่วยพัฒนาในโปรเจ็กต่างๆ ได้ หรือ สามารถไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เหล่านั้นมาใช้ได้ฟรีๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ชอบกันละสิ อิอิ)ซึ่งต้องยอมรับตอนนี้มีซอฟต์แวร์ดีๆ ฟรี หลายๆ ตัวที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผ่านเว็บไซต์นี้ เช่น Postnuke, Mambo CMS โปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป, PHPAdsNew ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารระบบโฆษณาภายในเว็บไซต์ม eGroupWare ซอฟต์แวร์ สำหรับการบริหารการทำงานเป็นกลุ่มหรือองค์กร และซอฟต์แวร์ดีๆ ฟรี อีกนับๆหมื่นๆ รายการ ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้ บางตัว ทำงานได้เหมือนกับซอฟต์แวร์ราคาแพงนับแสนบาท ผมขอแนะนำว่าคุณควรจะเข้าไปในเว็บนี้ และลองไปดูว่า ซอฟต์แวร์ตัวไหน เหมาะกับการนำมาใช้กับเว็บไซต์ของคุณ (บางท่านอาจจะนำไปใช้กับองค์กรของตัวเองก็ได้) และนอกจากนี้ยังมีเว็บอื่นๆ ที่คล้ายๆ กันนี้ ที่คุณสามารถเข้าไปเลือกดูได้ เช่น www.freshmeat.net, www.opensource.org

 


ภาพ : เว็บ sourceforge.net แหล่งรวมซอฟต์แวร์ Open Source

 


Open Source ในเมืองไทย

สำหรับ บางท่านอาจจะมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ (อ่านไม่ค่อยเข้าใจ) ในเว็บที่ผมแนะนำในเบื้องต้น ตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ในเมืองไทยหลายๆ เว็บที่คุณสามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ open sourceได้ เช่น www.CMSThailand.com, www.MamboHub.com, www.opentle.org, www.tosf.orgซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบข้อมูล และเป็นแหล่งรวมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source ของไทย


ติดตั้งและใช้งาน (Setup & Implementation)

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่คุณดาวน์โหลดมา คุณสามารถนำมาติดตั้งและนำไปใช้ (implement) ที่ เว็บไซต์หรือเครื่องของคุณได้ง่ายหรือยาก ทั้งนี้และทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการติดตั้งของซอฟต์แวร์แต่ละตัว ซึ่งบางตัว เพียงแค่คลิก Next ไป เรื่อยๆ คุณก็สามารถใช้ได้แล้ว แต่บางตัวก็ต้องมีการใช้ควบคู่กับระบบฐานข้อมูล ส่วนใหญ่จะมี วิธีการติดตั้งและใช้งานของซอฟต์แวร์มาให้ด้วย ซึ่งคุณควรอ่านและทำความเข้าใจในวิธีการต่างๆก่อนการติดตั้งแต่หากคุณมีประสบปัญหาในการใช้งาน หรือติดตั้ง คุณก็อาจจะไปสอบถาม ผู้พัฒนาในเว็บไซต์นั้นๆ หรือคนอื่นๆที่คุณรู้จัก ซึ่งส่วนใหญ่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง เพราะนี้คือจุดอ่อนข้อหนี่งของซอฟต์แวร์ Open Source คือ จะไม่มีบริการหลังการขายหรือการช่วยเหลือ เหมือนกับซอฟต์แวร์ที่คุณต้องเสียเงินซื้อ แต่ตอนนี้ในตลาดเมืองไทยก็เริ่มมีการผลิต หนังสือ หรือสื่อต่างๆ มาช่วยรองรับในซอฟต์แวร์ Open Source บางตัวแล้ว ลองหาดูได้ตามแผงหน้าสือ หรืออาจจะไปสอบถามได้ตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้แนะนำไปในเบื้องต้น


สรุป

ซอฟต์แวร์ Open Source จะ ช่วยเพิ่มรูปแบบบริการใหม่ๆ หรือเพิ่มศักยภาพ ให้เว็บไซต์ของคุณ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์เลย และยังช่วยทำให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ในการลงทุนหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วหรือกำลังอยากจะมี สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายและทำได้ทันที ของฟรี ดี มีจริงครับ.!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.