Bluetooth กับการผนวกเทคโนโลยี

ตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมายรอบตัวคุณอย่างรวดเร็ว หลายบริษัทเริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช่ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำให้ประโยชน์สูงสุดทางการค้า และทางธุรกิจของตนและของลูกค้า โดยตอนนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำมาผสมผสานร่วมกันทำให้เกิดการตอบสนองความต้องการในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น? โดยยกตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยี Bluetooth กับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือกำลังนำมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก

ตอนนี้ที่สวนสัตว์ Aalborg ประเทศเดนมาร์กได้ติดตั้งระบบที่จะช่วยให้ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานไปสวนสัตว์สามารถค้นหาตำแหน่งของเด็กๆ ได้ด้วยการนำเทคโนโลยี Bluetooth และโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ร่วมกัน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท BodyTags ระบบค้นหาพิเศษที่ชื่อ BlueTags โดยเป็นนำอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะป้ายที่มีระบบสัญญาน Bluetooth ติดไว้กับเสื้อผ้าของเด็กๆ ที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนสัตว์ และทั่วภายในสวนสัตว์มีการติดตั้ง Base Station เพื่อเชื่อมโยงระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันที่ศูนย์กลางข้อมูลของสวนสัตว์ ผ่านระบบ Wireless LAN (Local Area Network)? ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือของตนเข้ากับระบบของสวนสัตว์ และสามารถตรวจสอบตำแหน่งของเด็กๆ ของตนได้ เพียงแค่ส่ง SMS เข้าไปในของทางสวนสัตว์ โดยตอนนี้ทางสวนสัตว์ได้เริ่มนำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่เดือน มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นที่จำนวนป้าย Bluetooth 200 อันและ 50 Access Point ที่ติดตั้งอยู่ทั่วสวนสัตว์ และนอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถแจ้งเมื่อเด็กกำลังอยู่ใกล้ตำแหน่งที่ออกจากสวนสัตว์ และสามารถส่งสัญญานเตือนผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ได้ทันที แต่ระบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับเด็กที่ซุกซน ซึ่งอาจจะทำการแกะอุปกรณ์ที่ติดอยู่ออกก็ได้ ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทผู้ให้บริการกำลังผลิตรุ่นที่ติดกับแขนเสื้อ โดยที่ไม่สามารถถอดออกได้ หากไม่มีเครื่องปลดออก ซึ่งระบบนี้จะช่วยลดภาระของผู้ปกครองในการดูและบุตรหลานเมื่อเข้ามาในสวนสัตว์ และช่วยให้เด็กมีโอกาศที่จะเด็กที่ศึกษาเรื่องราวต่างๆในสวนสัตว์ด้วยตัวอย่างเองอิสระและปลอดภัย และอีกความสามารถที่น่าสนใจของระบบนี้ก็คือ? ระบบนี้สามารถส่ง SMS แจ้งทุกครั้งทีเด็กมีการเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งได้ด้วย ซึ่งจะช่วยสามารถทำให้ผู้ปกครองสามารถ ตรวจสอบได้ตลอดเวลาได้ว่า ตอนนี้บุตรหลานของตน ตอนนี้กำลังอยู่ในตำแหน่งใดของสวนสัตว์ได้อย่างมั่นใจ

โดยระบบนี้สามารถรองการตรวจสอบและรองรับเครื่องลูกข่ายได้มากกว่า 100,000 เครื่องซึ่งการให้บริการในลักษณนี้กำลังจะขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการไปยังธุรกิจและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจเช่น สนามบินหรือโรงพยาบาล? และตอนนี้การนำเทคโนโลยี Bluetooth เริ่มมีการนำมาใช้ร่วมกับอุตสาหกรรมรถยนต์ เพราะเนื่องจากตอนนี้หลายๆ ประเทศมีกฏห้ามใช้โทรศัทพ์ในขณะขับรถยนต์ ซึ่งการนำเทคโนโลยี Bluetooth กับวงการรถยนต์น่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว โดยตอนนี้ได้มีผู้ผลิดรถยนต์หลายรายได้นำเทคโนโลยี Bluetooth เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตรถยนต์แล้ว เช่น BMW, Saab, Toyota, Ford and DaimlerChrysler เป็นต้น

หากมองดูรูปแบบการให้บริการในลักษณะนี้แล้วจะเห็นว่า เป็นการนำเทคโนโลยี Wireless LAN, Bluetooth และระบบ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ มารวมกัน ซึ่งเป็นนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ที่แต่ละเทคโนโลยีมีความโดดเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน? นำมาผสมผสาน และดึงจุดเด่นของเทคโนยีแต่ละตัว เพื่อนำมาส

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.